ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Działania niepożądane można zgłaszać za pośrednictwem: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, https://smz.ezdrowie.gov.pl lub za pośrednictwem przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Gilead Sciences Poland Sp. z o.o., tel.: +48 22 262 87 02 lub e-mail: Safety_FC@gilead.com.

 
Nota prawna Polityka cookies Kontakt